Посадова інструкція начальника відділу доходів фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.10.2023 245

Посадова інструкція начальника відділу доходів фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ Володимир МОСКАЛЕНКО

 «___» _________ 2023 р.

 

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

21.2.1

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу доходів фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування  

П’ята категорія

Посада Начальник відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ доходів фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Заступник начальника управління
Посада керівника структурного підрозділу Начальник управління
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Виконання завдань та функцій пов’язаних із забезпеченням, в межах своїх повноважень, реалізації бюджетної політики на території міської територіальної  громади.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1 Організація та безпосереднє виконання роботи зі: складання, розгляду прогнозу та проєкту бюджету, його затвердження та виконання відповідно до плану заходів щодо складання прогнозу, проєкту та виконанню бюджету Коростенської міської територіальної громади по доходах.
2 Проведення щоденного аналізу щодо надходжень до бюджету Коростенської міської територіальної громади.
3 Складання та подання на затвердження начальнику фінансового управління плану роботи відділу доходів, визначення ступеню відповідальності працівників відділу. Забезпечення вирішення питань спрямованих на удосконалення роботи відділу доходів та виконання закріплених за ним напрямів роботи щодо реалізації завдань у підвідомчій сфері управління.
4 Організація, підготовка та подання разом з працівниками відділу у департамент фінансів Житомирської ОДА: звіту про виконання бюджету громади, інформацій згідно з планом роботи. Підготовка пояснювальних записок до бюджету та звіту про його виконання.
5 Здійснення контролю в межах повноважень за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.
6 Аналіз виконання дохідної частини бюджету громади, підготовка аналітичних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади та пропозицій щодо додаткових джерел надходжень до бюджету Коростенської міської територіальної громади.
7 Організація та розгляд в межах повноважень скарг, заяв, листів і звернень фізичних та юридичних осіб, забезпечення підготовки відповідей на них. Організація ділового листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Контроль виконання інформацій до департаменту фінансів Житомирської ОДА, контролюючих органів, доручень міського голови, начальника фінансового управління.
8 Обробка та контроль інформації з ІПК «Місцевий бюджет» щодо заборгованості до бюджету громади по видам надходжень з подальшим веденням претензійної роботи з боржниками.
9 Участь у нарадах, семінарах, колегіях, конференціях, он-лайн вебінарах та навчаннях, що відносяться до компетенції відділу.
10 Здійснення підтримки ефективного функціонування ІПК «Місцевий бюджет».
11 На час відсутності головних спеціалістів відділу здійснення розподілу посадових обов’язків та безпосередньо виконання їх.

 

  1. Права
1. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, підприємств, установ та організацій, інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади та звітування про його виконання.

2. Вносити в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення роботи відділу доходів з питань складання та виконання бюджету.

3. Брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. За дорученням керівництва представляти інтереси відділу та/або управління в інших органах виконавчої влади, установах, організаціях та підприємствах з питань, що належать до його компетенції.

5. Відмовлятись від виконання завдань, що суперечать чинному законодавству України.

6. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених обов’язків та завдань.

7. На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, стажу служби в органах місцевого самоврядування, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов‘язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці. На соціальний і правовий захист, відповідно до його статусу. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

8. На підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи, громадські організації, міжнародні проєкти та програми, які працюють в Україні.

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта економічного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навики роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням. Стаж роботи на посадах в органах місцевого самоврядування або державної служби, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше 3 років.

2.    Дотримання законодавства України, вимог Положень про фінансове управління та відділ доходів, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил ділового етикету, Регламенту роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, Кодексу етики посадових осіб, службовців органів місцевого самоврядування та нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

3.    Виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень начальників відділу та управління, керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

Погоджено      
Начальник управління ________

(підпис)

 

Людмила БАРДОВСЬКА _______________

(дата)

 

Заступник міського голови ________

(підпис)

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ _______________

(дата)

Керуючий справами виконкому  

________

(підпис)

 

Андрій ОХРІМЧУК

 

_______________

(дата)

Начальник  режимно-секретної та кадрової

служби

 

 

________

(підпис)

 

 

Раїса

ІВАНОВА

 

_______________

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу _________

(підпис)

 

Тетяна КАМІНСЬКА _______________

(дата)

 

Голова  профспілки _________

(підпис)

Світлана ПОЛОСЕНКО ______________

(дата)

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«__»              2023 р.                       ____________________                 Віталій ЧУБ

(підпис)

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«__»              2023 р.                       ____________________                 Віталій ЧУБ

(підпис)

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
Копії:
Начальник управління

Начальник відділу

 
   

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія