Посадова інструкція провідного фахівця – старшого інспектора з благоустрою інспекції з благоустрою міста при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 412

Посадова інструкція провідного фахівця – старшого інспектора  з благоустрою інспекції з благоустрою міста при Управлінні  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Начальник УЖКГ

                                                                       ___________Валерій МАРТИНЮК

                “____” _____________ 20__ р.

                                                         

 

 

Посадова інструкція

начальника інспекції з благоустрою міста 

при Управлінні житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Коростенської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Начальник інспекції з благоустрою міста при Управлінні  житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі Управління ЖКГ) є посадовою особою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається і звільняється з посади начальником Управління ЖКГ  виконавчого комітету Коростенської міської ради згідно чинного законодавства.

1.2. Начальник інспекції з благоустрою міста при Управлінні ЖКГ виконавчого комітету Коростенської міської ради підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків, начальнику Управління, його заступнику.

1.3. Начальник інспекції з благоустрою міста при Управлінні ЖКГ виконавчого комітету Коростенської міської ради в своїй роботі керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної ради України і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням

про інспекцію з благоустрою міста при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами Управління ЖКГ, Правилами благоустрою територій населених пунктів Коростенської міської територіальної громади, Інструкцією з діловодства у міськвиконкомі та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

1.4. На посаду начальника інспекції з благоустрою міста при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради  призначається особа з вищою освітою.

1.5.  На період відпустки начальника інспекції з благоустрою міста при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради його обов’язки виконує провідний фахівець – старший інспектор з благоустрою інспекції з благоустрою міста при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради.

  1. Завдання та обовязки

Начальник інспекції з благоустрою міста  при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради:

2.1. Здійснює, в межах повноважень, контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану на території Коростенської міської територіальної громади.

2.2.  Складає адміністративні протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою та притягнення винних осіб до відповідальності.

2.3.  Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою Коростенської міської територіальної громади.

2.4. Сприяє забезпеченню чистоти і порядку в населених пунктах Коростенської міської територіальної громади, очищенню територій та об’єктів благоустрою від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів благоустрою.

2.5.  Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою.

2.6. Здійснює контроль за термінами виконання зобов’язань щодо відновлення об’єктів благоустрою порушених внаслідок виконання робіт підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами.

2.7. Здійснює, за участю відповідних служб, перевірки стану благоустрою, чистоти і порядку у водоохоронних зонах річок, рівчаків, водоймищ та ставків.

2.8. Здійснює контроль за утриманням лісопаркових зон і зелених насаджень на території населених пунктів міської територіальної громади, що підлягають видаленню у зв’язку з проведенням будівельних, ремонтних, інших робіт, проведенням вирубки дерев і кущів.

2.9 Надає дозволи на порушення об’єктів благоустрою міської територіальної громади, пов’язане з проведенням земляних робіт у відповідності до вимог «Положення про порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

2.10. Приймає участь в обговоренні проєктів благоустрою територій та об’єктів благоустрою міської територіальної громади, вносить відповідні пропозиції з питань благоустрою.

2.11. Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою міста.

2.12.  Інформує начальника Управління ЖКГ про результати проведених рейдів та перевірок.

2.13. Виконує інші доручення керівництва, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

  1. Права

Начальник інспекції з благоустрою міста  при Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради має право:

3.1 Отримувати в межах компетенції інспекції з благоустрою міста  статистичні та інформаційні матеріали від інших відділів Управління ЖКГ, структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності.

3.2 Проводити рейди та перевірки територій та об’єктів міської територіальної громади щодо стану їх благоустрою, виносити попередження  керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, власникам приватних будинків, окремим громадянам за порушення  Правил благоустрою територій населених пунктів Коростенської міської територіальної громади, встановлювати їм строки усунення виявлених недоліків або припинення дій.

3.3. Складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану на території Коростенської міської територіальної громади  та передавати їх на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітету Коростенської міської ради для притягнення винних осіб до відповідальності.

3.4. Одержувати у встановленому законодавством порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на інспекцію з благоустрою завдань.

3.5. Залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції інспекції з благоустрою.

3.6.  Забороняти ведення самовільних робіт, пов’язаних з порушенням Правил благоустрою територій населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

3.7. Викликати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території  населених пунктів Коростенської міської територіальної громади,  окремих громадян, власників житлових будинків для надання пояснень щодо порушення Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану на території Коростенської міської територіальної громади, вимагати від них письмової або усної інформації щодо усунення виявлених недоліків.

3.8. Вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об’єктів реклами, виносної торгівлі та інше суб’єктам, що систематично порушують Правила благоустрою територій населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

4.    Відповідальність

Начальник інспекції з благоустрою міста при Управління ЖКГ виконавчого комітету Коростенської міської ради несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Начальник інспекції  з благоустрою міста при Управління ЖКГ виконавчого комітету Коростенської міської ради повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується, проєкти документів і відповідей погоджувати з начальником Управління ЖКГ.

 

Розробник

Заступник начальника Управління ЖКГ С. Д .Стужук

Узгоджено

 

Начальник Управління ЖКГ

 

В. М. Мартинюк

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021р.                                                          О.А. Зінюк

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                        О.А. Зінюк

 

Оригінал:
Копії:
Начальник інспекції з благоустрою міста

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія