Посадова інструкція заступника начальника управління праці та соціального захисту населення

06.12.2021 139

Посадова інструкція заступника начальника управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

 

Посадова інструкція

заступника начальника

управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

Заступник начальника управління здійснює  керівництво всіма питаннями роботи відділів та секторів.

Підпорядковується начальнику управління.

   Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,  Положенням про управління праці та соціального захисту населення, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядження голови облдержадміністрації, міського голови, наказами начальника управління, які стосуються роботи управління.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується начальником управління.

Завдання та обов’язки

Здійснює керівництво всіма питаннями роботи відділів та секторів. Контролює роботу начальників відділів та завідуючих секторами.

Проводить прийом громадян, займається роз’яснювальною роботою серед населення  міста  та представників організацій, підприємств та установ міста.

В установлені терміни розглядає звернення, заяви, скарги громадян і вживає відповідні заходи.

Готує інформацію головному управлінню праці та соціального захисту населення та міськвиконкому по звітах начальників відділів та завідуючих секторами.

В установлені строки здає річний звіт головному управлінню праці та соціального захисту населення.

Проводить технічне навчання серед спеціалістів управління 2 рази в місяць (1-й та 4-й четвер місяця).

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право зійснювати    контроль  правильності  видачі  документів  про    доходи  видані підприємствами , установами , організаціями.

Вносити   пропозиції  щодо вдосконалення роботи відділів, представляти інтереси   відділів в судових засіданнях.

Здійснювати    контроль   за   дотриманням   трудової   дисципліни   і   правил внутрішнього розпорядку.

Здійснювати контроль за виконанням та строками заяв, інформації та інше.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • неналежне виконання посадових обов’язків, доручених завдань.

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__р.                                          Н.Д.Грива

 

Інструкцію  отримав :                                                            Н.Д.Грива

“_____”  __________ 20__р.

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Заступник начальника  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія