Про затвердження Стратегічного плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки

23.03.2023 19

Про затвердження Стратегічного плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки

      У К Р А Ї Н А
       Коростенська міська рада Житомирської області
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від     18.01.2023р.  № 3

Про затвердження Стратегічного плану комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки

 

 

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст.27, підпунктом 2 пункту 2 ст.52, пунктом 6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

1.Затвердити Стратегічний план комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2023-2025 роки (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Чижевську Н.М..

 

 

 

Міський голова                                                                                                      Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Заступник міського голови

Наталія ЧИЖЕВСЬКА

Начальник відділу охорони здоровʼя

Микола ЗАЄЦЬ

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 18.01.2023 року № 3

 

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального некомерційного підприємства
«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» на 2023 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Коростень 2023 р.

 

 

 

                                              ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

 

Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», (надалі – КНП «КЦМЛ КМР») є закладом охорони здоров’я, який діє у відповідності до законодавства України про охорону здоров’я та Статуту закладу. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Коростеня, від імені якої виступає Коростенська міська рада.

КНП «КЦМЛ КМР», є багатопрофільним. лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах. У своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, а також рішеннями Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Коростенської міської ради та розпорядженнями міського голови, наказами відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради та іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Юридична адреса: Україна, 11500 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Миколи Амосова, 8.

КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» обслуговує 73,2 тис. населення Коростенської міської територіальної громади.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КНП «КЦМЛ КМР»

Надання гарантованого обсягу якісної та безкоштовної медичної допомоги відповідно до законодавства України;

Надання своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги населенню  Коростенського Госпітального округу як лікарнею інтенсивного лікування другого рівня;

Виконання національних та регіональних програм;

Недопущення госпітальної летальності;

Забезпечення дотримання індикаторних показників якості роботи закладу;

Участь в соціально-медичних проектах щодо лікування хірургічних, гінекологічних захворювань та гострого коронарного синдрому;

Участь медичних працівників закладу в програмах стажування в медичних закладах Європи;

Підвищення доступності вторинної медичної допомоги та вдосконалення основних лікувальних та діагностичних процесів на основі доказової медицини.

Забезпечити наявність якісних медичних препаратів, вакцин та витратних матеріалів;

Надання платних медичних послуг згідно законодавства України;

Удосконалення системи профілактичних медичних оглядів на засадах цільової диспансеризації населення, впровадження програм масового скринінгу населення.

Забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики.

Укладання угоди між КНП «КЦМЛ КМР» та Національною службою здоров’я України.

Забезпечення раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, укріплення матеріально-технічної бази лікарні, забезпечення економії енергоносіїв. Покращити фінансову самодостатність і фінансову стійкість, продовження розвитку багатоканального фінансування.

Створення сучасної системи медичного інформаційного забезпечення в КНП «КЦМЛ КМР» – оновлення оргтехніки та програмного забезпечення.

Створення належних умов перебування хворих в лікарні та працівників на робочому місці.

СТРУКТУРА   ПІДПРИЄМСТВА

 

Консультативно – діагностичний центр

налічує 9 відділень, а саме:

 • Терапевтичне відділення
 • Хірургічне відділення
 • Ендоскопічне відділення
 • Акушерсько-гінекологічне відділення
 • Стоматологічне відділення
 • Відділення функціональної та ультразвукової діагностики
 • Протитуберкульозне диспансерне відділення
 • Відділення профілактики
 • Консультативно-діагностичне відділення для дітей

 

Цілодобовий стаціонар

розрахункова потужність – 363 ліжка

налічує 15 відділень, а саме:

 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 12 ліжок
 • Інфекційне відділення для дорослих на 25 ліжок
 • Інфекційне відділення для дітей на 20 ліжок
 • Неврологічне відділення на 35 ліжок
 • Наркологічне відділення на 12 ліжок
 • ЛОР-офтальмологічне відділення на 20 ліжок
 • Терапевтичне відділення, в т.ч. відділ сестринського догляду на 45 ліжок
 • Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії на 22 ліжка
 • Урологічне відділення на 30 ліжок
 • Хірургічне відділення на 60 ліжок
 • Травматологічне відділення на 30 ліжок
 • Відділення екстреної медичної допомоги, в т.ч. травматологічний пункт на 4 ліжка
 • Педіатричне відділення на 15 ліжок
 • Акушерсько-гінекологічне відділення, в т.ч. блок інтенсивної терапії новонароджених та неонатального догляду на 21 ліжко
 • Стаціонарне відділення денного перебування на 12 ліжок

 

Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи

налічує 3 відділення, а саме:

 • Клініко-діагностична лабораторія
 • Рентгенологічне відділення
 • Фізіотерапевтичне відділення

 

Відділення медико-соціальної допомоги дітям та молоді “Клініка, дружня до молоді”

 

 

Адміністративно-управлінська та господарська служби

 

Транспортний відділ

 

Аптека

 

Центральне стерилізаційне відділення

 

Штатна чисельність

КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» –

760,75 шт. од.

Лікарі –

179,0 шт. од.

Середній медичний персонал –

326,25 шт. од.

    Молодший

медичний персонал –

151,5 шт. од.

Спеціалісти (немедики) –

33,25 шт. од.

Інший персонал –

70,75 шт. од.

 

 

 

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА

І. Аналіз внутрішніх чинників

Аналіз поточної діяльності КНП Коростенська ЦМЛ КМР” дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони медичного закладу, його можливості та перспективи подальшого розвитку, а також визначити ключові фактори успіху.

 1. Аналіз штатної чисельності в цілому по закладу за 2019-2022 р.

 

Даний аналіз показує хід збільшення штатної чисельності працівників в результаті оптимізації: у порівнянні 2022 р. до 2019 р. штатна чисельність збільшилася на 2,6 %

 1. Аналіз забезпеченості штатами вцілому по закладу у 2022 р.

 

Отже, аналізуючи дану діаграму ми можемо зробити такі висновки, що забезпеченість вцілому закладу кадрами складає 96,3 %. Забезпеченість лікарями складає 89,2 %, що на даний час стає проблемою.

До проблеми з забезпеченістю кадрами, а саме лікарями, потрібно підійти уважно та зважено, на рівні розподілу інтернів по закладах охорони здоров’я, було б добре удосконалити саму систему розподілу.

 1. Аналіз ліжкового фонду цілодобового стаціонару за 2019-2022 рр.

 

Завдяки даному графіку ми можемо побачити хід скорочення ліжкового фонду в результаті оптимізації: у порівнянні 2022 р. до 2019 р. ліжковий фонд збільшився на 6,8 %.

 

 

 

3.1. Аналіз показників діяльності стаціонару за 2019-2022 рр.

 

Рік Виконання ліжко/дня, % Середнє перебування на ліжку Середнє число роботи ліжка
2019 97,1 7,3 302,6
2020 60,3 7,4 205,0
2021 80,9 7,4 275,2
2022 72,3 6,8 247,0

Завдяки даному аналізу робимо висновок: присутнє невиконання плану ліжко-дня, плану роботи ліжка.

 1. Аналіз завантаженості підрозділів лікарні за період 2019-2022 рр.

 

 

Використання наявних ресурсів закладу

Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих, придбання медичної апаратури, обладнання та устаткування дає змогу:

– у хірургічному відділенні надається невідкладна та планова хірургічна допомога населенню за напрямками: загальна хірургія; судинна хірургія; проктологія; ендоскопія; лапароскопія.

Відділення має на оснащенні: апарат УЗД, фіброгастродуоденоскоп, колоноскоп, комплект обладнання для малоінвазивної хірургії, за допомогою якого проводяться оперативні втручання (варикоцели; апиндектомія; зупинка кровотеч за методом аргоноплазменої коагуляції; видалення поліпів).

 • урологічне відділення надає невідкладну, висококваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу хворим: малоінвазивні методи оперативного лікування урологічних захворювань; лікування еректильної дисфункції у чоловіків будь-якого віку; оперативне лікування варикоцелє; лікування передчасного сім’явипорскування; діагностика та лікування прихованих статевих інфекцій; лікування порушень при еякуляції; лікування нетримання сечі; лікування простатиту; лікування аденоми простати на I, II стадіях (консервативне медикаментозне лікування). Трансуретральна резекція також широко застосовується в лікуванні поверхневих пухлин сечового міхура, при неможливості транспортування пацієнта в спеціалізовані заклади. Виконується контактна лазерна літотріпсія каменів нирок, сечоводів, сечового міхура, уретри.
 • в травматологічному відділенні надається наступна медична допомога: дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів, хребта; оперативне лікування відведення І-го пальця ступні, молотоподібної деформації пальців, лікування переломів скелетним витяжінням при протипоказаннях до оперативного втручання; трепанація черепа при гострих, підгострих та хронічних внутрішньочерепних гематомах.
 • в терапевтичному відділенні проводиться лікування пацієнтів з гострою терапевтичною патологією та пацієнтів із загостренням хронічних захворювань з використанням сучасних інноваційних методів.
 • в педіатричному відділенні надається висококваліфікована лікувально-діагностична і консультативна допомога дітям із захворюванням органів дихання, нирок, сечовивідних шляхів, органів травлення, кардіоревматологічною, ендокринною патологією, алергологічних захворювань, а також новонародженим дітям з ураженням нервової системи, жовтяницями, гемолітичною хворобою, вродженими вадами розвитку та іншою патологією періоду новонародженості.
 • у ЛОР-офтальмологічному відділенні проводяться наступні оперативні втручання:

а) ЛОР – допомога: аденоктомія під загальним знечуленням; ендоскопічна гайморотомія; ендоскопічна шейверна поліпетмоідотомія; ендоскопічна шейверна аденоктомія, ендоскопічна діагностика порожнини носа.

б) офтальмологічна – допомога: захворюваннями повік (халязіон, ячмінь, абсцес, флегмона); захворюваннями рогівки (кератити, дистрофічні захворювання); патологією зорового нерву (неврит, атрофія); усіма видами глаукоми (терапевтичне та хірургічне лікування).

Операційний блок відділення обладнаний найсучаснішими приладами: операційний мікроскоп компанії «TOPCON» (Японія), факоемульсифікатор (прилад для дроблення кришталика при катаракті) компанії «ALCON» (США), що забезпечує успішне проведення широкого діапазону хірургічних процедур від дрібних операцій на повіках до найскладніших оперативних втручань при катаракті та глаукомі.

Відділення новонароджених має на оснащенні: – апарат штучної вентиляції легенів для новонароджених AVEA Standard призначений для проведення штучної легенів з масою тіла від 100 грам.

На базі ЦМЛ знаходиться допоміжний підрозділ – клініко-діагностична лабораторія, яка проводить лабораторні дослідження, а саме: біохімічні дослідження; загально-клінічні дослідження; бактеріологічні дослідження; гематологічні дослідження; імунологічні дослідження; цитологічні дослідження.

Допоміжні лікувально – діагностичні підрозділи забезпечують такі послуги, як: ультразвукові дослідження, рентгенографія та флюорографія, ендоскопія, холтерування, фізіотерапевтичні процедури та ін.

Консультативно–діагностичний центр та консультативно–діагностичне відділення для дітей надають висококваліфіковану допомогу другого рівня.

SWOT- аналіз КНП «Коростенська ЦМЛ КМР”

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
Достатній рівень забезпеченості в сучасному медичному обладнанні та устаткуванні, впроваджені сучасні методи діагностики та лікування Велика частка витрат на заробітну плату, комунальні послуги та непрофільні напрямки роботи
Орієнтованість на покращення інфраструктури (добудова хірургічного корпуса) та менеджменту закладу Нетипові приміщення, не відповідають ДБН
Наявність відділень закладу, яких немає в структурі закладів-конкурентів в місті
Достатня кількість населення, щоб зумовити попит на послуги лікарні Неенергоефективні будівлі
Оптимальне керівництво. Чітке бачення місії і цінностей лікарні та її місця в системі Коростенського госпітального округу Існування певних недоліків у розподілі ліжкового фонду (майже немає двомісних та одномісних палат)
Наявність мотивованого персоналу

Високий рівень якості медичного обслуговування

Недостатня кількість висококваліфікованого персоналу
Потужні відділення хірургічного профілю Недостатня кількість проведених операцій
Розпочинається оптимізація ліжкового фонду та штатної чисельності лікарні
Перехід з комунальної установи в КНП Недостатня кількість та застаріле обладнання для обслуговування
Ефективна співпраця з страховими організаціями
Запровадження ІТ- системи
МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ
Можливість отримувати додаткові потоки пацієнтів через центральне географічне положення та достатню кількість персоналу і апаратури Наявність конкурентних закладів на території міста
Завдяки позитивній громадській думці з точки зору надання медичних послуг  з’явилася можливість забезпечити закладу конкурентноспропожність Економічний спад в регіоні та значна частка неплатоспроможного населення
Завдяки реформі медичної галузі з’явилася можливість забезпечити  персонал закладу достойним рівнем оплати праці Погана якість доріг заважає пацієнтам швидко та зручно діставатись до лікарні
Сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та капітальних фінансових вливань відповідно до нового стратегічного напрямку Збільшення кількості скарг та адміністративних судових розглядів
Залучення партнерів до розвитку Недостатня кількість медичного персоналу
Покращення  забезпеченості закладу
Вигоди від державного та приватного партнерства
Надання медичної допомоги пацієнтам із інших районів, міст та ін.

 

МІСІЯ, ЦІННОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ КНП «КЦМЛ КМР»

Ефективне лідерство, дисципліна, наявність в достатніх обсягах та стабільних ресурсів, спільне бачення та визнанні цінності, зобов’язання та підтримка зацікавлених сторін, ефективне спілкування, сталий партнерський зв’язок та партнерське співробітництво, ефективне використання наявних ресурсів.

Місія підприємства – медичне обслуговування населення, надання медичної допомоги та послуг медичного обслуговування в амбулаторних та стаціонарних умовах (за видами медичної допомоги, лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до отриманої Підприємством ліцензії на медичну практику та на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників).

Цінності:

Висока якість – прагнення надати найкращі можливі медичні послуги пацієнтам.

Безпека – надання безпечних медичних послуг відповідно до головною заповіддю лікування «Не нашкодь».

Співчуття і повагу – кожен пацієнт заслуговує на співчуття, і поваги його особистості незалежно від її статі, віку, національності, мови спілкування, раси, добробуту.

Пацієнтоорієнтовність – сприйняття пацієнтів і їх сімей як партнерів в процесі лікування, сприяння пацієнтам в прагненні бути поінформованими учасниками в прийнятті рішень, які зачіпають їх здоров’я і благополуччя.

Професіоналізм – прагнення до безперервної самоосвіти кожного фахівця, спрямованість кращих знань, можливостей і досвіду на благо пацієнта на основі постійного розвитку.

Розвиток та інновації – універсальність надання медичної допомоги лікарями  заохочення впровадження інноваційних технологій діагностики і лікування, адаптованих для жителів нашого регіону.

Робота в команді – внесок кожного співробітника в досягненні поставлених завдань (індикаторів), дотримання медичної етики деонтології, вдосконалення якості медичних послуг.

Повага до гідності та особистості пацієнтів та працівників.

Відповідальність – необхідність, обов’язок відповідати за свої дії.

Колегіальність – постійний самоаналіз і співробітництво, а також створення системи довіри на основі паритету відповідальності і обсягу роботи.

Відкритість – дотримання принципів чесності і порядності в особистісних і колективних діях.

Стратегічні цілі:

 – Стати ведучою конкурентоспроможною, доступною для населення лікарнею, що здійснює комплексну кваліфіковану медичну допомогу, шляхом впровадження інноваційних технологій і міжнародних стандартів на засадах доказової медицини і досягнення науки;

– Забезпечити широкий спектр і якісних медичних послуг, спрямованих на зміцнення його здоров’я, профілактику, точну діагностику і ефективне лікування захворювань для зміцнення і відновлення здоров’я;

– Ефективна адаптація до нової системи фінансування та нових умов надання медичних послуг в 2023 році;

– Забезпечення стовідсоткового укомплектування медичним обладнанням закладу;

– Оптимізація закладу для праці в госпітальному окрузі, з метою приведення функціональних потужностей (кадрового потенціалу, технічного оснащення) до рівня зазначених вимог;

– Забезпечити наявність компетентних кадрових ресурсів та розвиток;

– Забезпечення комфортних умов перебування хворих у закладі, шляхом створення двомісних палат та здійснення поточних та капітальних ремонтів будівель;

– Взаємодія з іншими медичними організаціями з питань консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги населенню;

– Комплексна автоматизація і забезпечення комп’ютерною технікою, мережею відділень та підрозділів закладу, впровадження МІС:

– Впровадження системи моніторингу і аналізу діяльності закладу;

– Удосконалення організації управління лікарнею шляхом введення методології менеджменту (управління якістю, аналіз основних ресурсів: кадровий менеджмент, фармацевтичний менеджмент, фінансово-економічний менеджмент);

– Підвищити попит на медичні послуги;

– Надання платних медичних та немедичних платних послуг;

– Економія ресурсів – ефективне виконання своєї діяльності персоналом з раціональним та економним витрачанням ресурсів.

 

КЛЮЧОВІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАДАЧІ, ІНІЦІАТИВИ, МЕТОДИ ДОСЯЖНОСТІ ВИКОНАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Забезпечення закладу якісним медичним обслуговуванням шляхом закупівлі сучасної медичної техніки до 2024 року. В результаті отримаємо:

– діагностика та лікування хвороб на ранніх стадіях розвитку;

– оперативне надання кваліфікованої медичної допомоги на вторинному рівні;

– сприяння покращення показників здоров’я населення, зменшення питомої ваги випадків злоякісних новоутворень, зниження рівня захворюваності населення на хвороби органів кровообігу, ендокринної системи та інших;

– забезпечити зниження рівня смертності від інфарктів та інсультів;

– медичні працівники – отримають робочі місця згідно санітарно-гігієнічних вимог;

– територіальна громада – матиме ефективний інструмент відстоювати соціальні та економічні інтереси мешканців в частині вимог щодо належного стану об’єктів комунальної інфраструктури;

– міська рада та її виконавчий комітет – отримає інструмент, який дозволить вдосконалити процес прийняття рішень, про інвестування в модернізацію об’єктів комунальної інфраструктури, підвищити ефективність використання коштів міського бюджету, що дасть можливість ефективно реалізувати свої зобов’язання щодо відповідальності за забезпечення належної якості послуг, комфортності, а головне те, що буде зроблено великий крок у збереженні та розвитку медичної галузі та впевненість в тому, що їх праця направлена на поліпшення медичного обслуговування жителів.

Придбання та оновлення обладнання надасть змогу лікарям значно покращити діагностику та лікування хворих, зменшити період лікування та реабілітацію хворих, що призведе до значної економії коштів населення та бюджетних коштів.

Лікування сучасним обладнанням дає змогу зменшити кількість виходів на інвалідність, що значно зекономить бюджетні кошти.

 1. Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги надання медичної допомоги населенню, а саме:

– подальший розвиток малоінвазивних лікувальних методик ендоскопічного напрямку у галузі хірургії та гінекології, збільшення обороту ліжка та зменшення перебування хворого на ліжку (впровадження хірургії одного дня).

– розширення спектру діагностичних послуг (рентгенологічних, ендоскопічних, послуг ультразвукової діагностики тощо),

– створення умов для впровадження сучасних пренатальних технологій, удосконалення неонатального догляду та консультаційних послуг з педіатрії,

– розширення реабілітаційних послуг.

 1. Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги з профілактики захворювань та пропаганди здоров’я, а саме:

– проведення профілактичних обстежень на ВІЛ/СНІД, туберкульоз; контроль за ТБ/ВІЛ та резистентним ТБ шляхом освіти пацієнтів і спільнот;

– заходи з профілактики, діагностики та запровадження протоколів лікування неінфекційних захворювань (діабету, гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, онкологічних захворювань).

 1. Допрацювати перелік обов’язкових лікувально-діагностичних процедур і обстежень у відповідності до наказів і методичних рекомендацій МОЗ України.
 2. Удосконалити основні принципи лікування антимікобактеріальної терапії, рекомендовані МОЗ України.
 3. Покращити доступність та якість медичних послуг для матері та дитини, зокрема за такими напрямками:

– задля підвищення відсотка людей, які використовують методи планування сім’ї, проводити заходи щодо планування сім’ї (покращити доступність та санітарно-просвітницьку роботу стосовно використання контрацептивів);

– здоров’я матері та дитини (забезпечити регулярний нагляд, візити до жіночої консультації під час вагітності, включаючи забезпечення профілактики передачі захворювань від матері до дитини, здійснювати подальший розвиток програми “ Лікарня доброзичлива до дитини ”, в рамках якої пропагувати грудне вигодовування, реалізувати заходи щодо підтримки репродуктивного здоров’я);

– підготовка до роботи на базі КНП «КЦМЛ КМР» пренатального центру (забезпечення обладнанням та кадровим ресурсом).

 1. Реалізація заходів щодо забезпечення доступності застосування й раціонального використання якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів, своєчасна закупівля лікарських засобів та розхідних матеріалів у межах наявного фінансування.
 2. Реалізувати заходи щодо зміцнення здоров’я і пропагування здорового способу життя (проведення санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечності вживання алкоголю, наркотичних засобів, паління; поширення серед пацієнтів ідеології важливості фізичної культури та раціонального харчування).
 3. Для запобігання повторного надходження по одному і тому ж захворюванню на протязі місяця, проводити аналіз госпіталізації і результатів лікування в стаціонарі.
 4. Впровадження медичної інформаційної системи в лікарні в результаті чого змінюються або скорочуються в тривалості деякі робочі процеси, що призводить до більш ефективного використання часу персоналу і, відповідно, більш швидкому обслуговуванню пацієнта, а керівництво лікарні отримує можливість працювати зі статистичними даними в режимі реального часу.

Поліпшення комунікацій між підрозділами і персоналом, підвищення пропускної здатності за рахунок оптимізації використання наявних ресурсів (персонал, обладнання, матеріали) можливість аналізу затребуваності певних медичних послуг або лікарів, підвищення задоволеності пацієнтів (швидкість обслуговування, зручність переміщення по закладу), відстеження часу перебування пацієнта в лікарні (для аналізу та прийняття рішень), наявність фінансової інформації в режимі реального часу (оплата за послуги, наявність заборгованості), наявність інформації про запаси на складах, планування закупівель.

Скорочується паперовий документообіг. Інформація про пацієнта (паспортна частина) вводиться в МІС лише один раз і автоматично відображається у всіх документах, які ведуться по пацієнтові.

Керівник має доступ до оперативної інформації про діяльність медичного закладу.

Реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги.

 1. Добудова хірургічного корпусу

На сьогоднішній день об’єкт знаходиться в законсервованому стані. Ступінь будівельної готовності всього об’єкту становить 76%.

Якщо проаналізувати робити капітальний ремонт старих будівель чи добудувати новий хірургічний корпус, то можна сказати однозначно, що добудова нового хірургічного корпусу дасть змогу:

– значно покращити умови перебування хворих – створення двомісні палат з окремими санвузлами;

– умови праці персоналу;

– запровадити сучасні інноваційні технології;

– забезпечити ефективність, економічність та надійність функціонування медичного закладу;

– створити територіальний госпітальний округ для надання спеціалізованої медичної допомоги жителям північних районів Житомирської області.

Продовження роботи по завершенню будівництва хірургічного корпусу Коростенської ЦМЛ, що було б маленьким, але дуже значним проявом поваги не тільки до жителів найбільш постраждалого від аварії на ЧАЕС міста Коростеня, а і для мешканців всього північного регіону Житомирської області.

Добудова корпусу стане економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності, зменшить витрати на енергоносії, сприятиме розвитку медичного обслуговування, якісного обслуговування та лікування хворих, підвищення авторитету місцевої влади та довіри в громаді.

 1. Створення програми боротьби з корупцією

На сьогоднішній день одним із найпоширеніших корупційних проявів у вітчизняних медичних закладах є практика “особистої подяки” лікарю за надану ним медичну допомогу. Розвитку такого негативного явища сприяє той факт, що в нашій країні висококваліфіковані лікарі за свою роботу отримують мізерну винагороду, яка не дозволяє їм підтримувати той життєвий рівень, який повинні отримувати висококваліфіковані спеціалісти у розвиненій державі.

Задля ліквідації так званої традиції “особистої подяки” лікарю необхідно переглянути підхід до оплати праці медичних працівників, що має ґрунтуватися на сучасних модифікованих системах оплати праці, заснованих на принципах справедливості і гнучкості, а також враховувати мінливі умови фінансування й наявність конкуренції на ринку медичних послуг. Необхідно дещо відійти від жорстких централізованих нормативів нарахування заробітної плати й запровадити диференційований підхід, за яким ключовим повинно стати врахування особистих досягнень та практичного внеску кожного медпрацівника у загальний результат роботи лікарні.

В основі реалізації стимулюючої функції системи оплати праці КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» повинна бути особиста зацікавленість лікаря у результатах своєї роботи, а тому основну частку заробітної плати доцільно пов’язувати із наявними результатами індивідуальної праці, виходячи з особистих якостей і результатів праці кожного медичного працівника, а додаткова може залежати від кінцевих результатів роботи медичного закладу. Також з метою усунення інфляційного чинника та стимулювання праці медичних працівників важливо періодично переглядати посадові оклади, в т.ч. із використанням індивідуального підходу

ІІ. Розвиток фінансово-господарської та лікувальної діяльностіЕкономічні методи управління та фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази лікарні:

 1. Перепрофілювати і оптимізувати ліжковий фонд до кінця 2023 року з урахуванням простою ліжка за профілями, госпіталізацію хворих в цілодобовий стаціонар проводити з урахуванням тяжкості хвороби, легкий стан протікання хвороби у хворих оздоровлювати на рівні денного стаціонару;
 2. Проаналізувати виконання плану ліжко днів, провести скорочення до кінця 2023 року в тих відділеннях, де систематично план не виконується;
 3. Відкриття на базі цілодобового стаціонару відділення реабілітації шляхом реорганізації фізіотерапевтичного відділення на початку 2023 р. з метою проведення комплексу реабілітаційних заходів для повноцінного одужання хворих або соціально-психологічної адаптації до нових умов життя після неврологічних захворювань, а особливо після інсульту. Організація роботи відділення спрямована на надання допомоги хворим з ревматологічними захворюваннями та реабілітації пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової системи.
 4. Виведення з структури закладу наркологічного відділення, відкриття на базі одного з структурних підрозділів лікарні ліжок з детоксикації (для надання невідкладної допомоги), всі інші стани перенаправляти та транспортувати в обласні спеціалізовані лікарні;
 5. Створення фонду розвитку лікарні. Завдяки даному заходу з’явиться бюджет на розвиток лікарні (змога обновити обладнання, проведення поточних та капітальних ремонтів, оновлення меблів та м’якого інвентарю та ін.);
 6. Оптимізація штатної чисельності молодшого персоналу, а саме: виведення з відділень в окремий господарський підрозділ (окрім відділення анестезіології та інтенсивної терапії, акушерсько-гінекологічного відділення та відділення екстреної медичної допомоги), в якому вони будуть виконувати свої функціональні обов’язки згідно графіка. Завдяки даному заходу відбудеться значна економія коштів та оптимізація “роздутого” штату;
 7. Оптимізація іншого персоналу. Кількість іншого персоналу зменшено на 10% – 20%. Мінімум 30% оптимізованого персоналу перекваліфіковано на інші позиції.
 8. Комплексна автоматизація і забезпечення комп’ютерною технікою, мережею відділень та підрозділів закладу, впровадження МІС. Цей захід дасть змогу ретельніше та достовірніше аналізувати всі процеси закладу та достовірніше планувати фінансові ресурси, раціонально та економно їх використовувати.
 9. Укладання колективного договору, у якому мають бути чітко визначені трудові та соціально-економічні відносини, що виникають між роботодавцем і працівниками. В тому числі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Задля забезпечення принципів справедливості і прозорості оплати праці у процесі розробки й укладення колективного договору КНП “Коростенська ЦМЛ КМР” необхідно передбачити, те, щоб система оплати праці чітко визначала:

а) структуру основної заробітної плати за елементами, з яких вона складається;

б) показники, за якими певним групам та категоріям працівників нараховується заробітна плата;

в) умови, за яких основна заробітна плата працівників може бути підвищена або знижена до рівня, передбаченого законом, із визначенням показників та умов діяльності, за якими це підвищення або зниження може бути застосовано, та розмірів такого підвищення або зниження;

г) показники та умови нарахування додаткової оплати праці: премій, доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

 1. Здійснити заходи щодо укладання угоди між комунальним некомерційним підприємством та Національною службою здоров’я України.
 2. Вдосконалити процес закупівель. Недопущення кредиторської заборгованості. Ввести диференційовану оплату праці. Розширити перелік платних послуг. Підвищити рентабельність. Забезпечити аналіз використання коштів. Здійснювати контроль за наданням в оренду приміщень (своєчасна оплата та утримання в належному стані. Здійснювати контроль за використанням паливно-енергетичних ресурсів. Розвиток співпраці з соціально-відповідальним бізнесом, благодійними фондами, страховими компаніями у відповідності з чинним законодавством. Укладання договорів лізингу на придбання медичного обладнання.

 

 1. З метою оптимізації витрат, розширення спектру та підвищення якості медичних послуг, що надаються КНП “Коростенська ЦМЛ КМР”, пропонується наймати на підставах цивільно-правового договору на чітко визначений термін окремих спеціалістів (лікарів, які займаються власною медичною практикою, мають відповідну медичну освіту та володіють ліцензією), які б задовольнили потребу КНП “Коростенська ЦМЛ КМР” у кадрових ресурсах необхідної спеціалізації, практичного досвіду та рівня підготовки. Таку практику можна використати у випадку, коли з економічної точки зору для КНП “Коростенська ЦМЛ КМР” є недоцільним постійне утримання якогось конкретного спеціаліста на повний робочий час та включення відповідної посади до штатного розпису, але, у той же час, залучення даного фахівця необхідне для надання відповідної медичної допомоги.
 2. Створення програми енергозбереження

Зазвичай тарифи на комунальні послуги для комунальних неприбуткових підприємств вищі, ніж для бюджетних установ, за винятком випадків, коли органом місцевого самоврядування встановлюється пільговий тариф на енергоносії та комунальні послуги для закладів охорони здоров’я. Враховуючи зростання цін на енергоносії та значне подорожчання комунальних послуг, важливим є запровадження ряду заходів з енергозбереження, які дозволять хоча б частково зменшити витрати КНП “Коростенська ЦМЛ КМР” на енергетичні ресурси. Зокрема, варто здійснити наступні заходи:

– заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові;

– повна заміна лампочок розжарювання на всіх освітлювальних площах лікарні на енергозберігаючі;

– утеплення фасаду будівлі;

– промивка систем опалення;

– поточні ремонти водо-каналізаційних систем;

– заміна застарілої сантехніки, яка вийшла з ладу;

– встановлення по будівлях лічильників на опалення та регуляторів подачі тепла;

– часткове встановлення сонячних батарей.

В результаті вище перелічених заходів отримаємо стрімкий розвиток, гідну заробітну плату, постійне оновлення обладнання, економію ресурсів та ефективну працю закладу.

ІІІ. Підвищення рівня задоволеності пацієнтами

Для підвищення задоволеності населення якістю і доступністю медичної допомоги необхідно вирішити такі завдання:

– ліквідувати черги в КДЦ шляхом оптимізації робочого часу і вдосконалення системи управління потоками пацієнтів. Впровадити МІС змінить або скоротить в тривалості деякі робочі процеси, що призводить до більш ефективного використання часу персоналу і, відповідно, більш швидкому обслуговуванню пацієнта;

– підвищити доступність діагностичних і лікувально-профілактичних втручань для пацієнтів шляхом збільшення обсягів безкоштовної медичної допомоги;

– підвищити інформованість пацієнтів про медичну допомогу шляхом впровадження регламентів послуг;

– підвищити інформованість пацієнтів про правила ведення здорового способу життя, про правила прийому ліків, призначених лікарем, і про правила способу життя з хронічними захворюваннями шляхом організації профілактичних кабінетів і проведення «шкіл здоров’я» в поліклінічних умовах, а також шляхом розповсюдження друкованих матеріалів;

– створити сприятливу, «дружню» середовище для пацієнтів в шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед медичних працівників, а також шляхом посилення контролю за медичними працівниками по цьому напряму і підвищення їх мотивації до ввічливому поводженню з пацієнтами;

– підвищити зацікавленість населення в збереженні свого здоров’я і здоров’я своїх близьких шляхом проведення масової комунікативної компанії по медико-санітарній освіті і солідарної відповідальності пацієнта за своє здоров’я;

– постійно проводити поточні та капітальні ремонти приміщень, оновлення меблів, постільної білизни, створення одно та двомісних палат (створення комфортних умов перебування хворого).

IV. Розвиток та мотивація кадрових ресурсів закладу Для зупинки плинності кадрів потрібно розробити стратегію збереження:-    індивідуальна оцінка кожного медичного працівника;-    підвищення розміру оплати праці залежно від рівня їх кваліфікації, обсягів, якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи;-    запровадження мотиваційних доплат до основної заробітної плати;-    забезпечення молодих спеціалістів (лікарів, лікарів-інтернів) службовим житлом;-    своєчасне планування та проведення підвищення кваліфікації медичного та немедичного;-    постійно здійснювати заходи щодо добору та розподілу персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових та моральних якостей в роботі за професією, посадою.Дані заходи забезпечать підвищення показників ефективності праці персоналу (збільшення кількості обслугованих пацієнтів, покращений рівень надаваних послуг), зниження плинності кадрів, в результаті підвищення рівня якості надаваних послуг та задоволеності пацієнтів.

Очікуваний результат

 • зростання рівня якості та доступності медичної допомоги на другому рівні;
 • зростання рівня оплати праці працівників закладу та їх соціальний захист;
 • зниження плинності кадрів, особливо лікарського персоналу;
 • оснащення та переоснащення медичним обладнанням та устаткуванням;
 • реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення в лікарні та готовність до співпраці з НСЗУ;
 • створення комфортних умов перебування в медичному закладі як пацієнтам, так і медичним працівникам;
 • підприємство стане більш конкурентоспроможне та покращити свій фінансовий стан.

 

РЕСУРСИ

Для досягнення поставлених стратегічних задач стратегічного плану необхідне:

 • медичне обладнання;
 • кваліфіковані кадрові ресурси;
 • добудова хірургічного корпусу;
 • поточні та капітальні ремонти.

 

РИЗИКИ

Наявність конкурентних закладів на території міста.

Економічний спад в регіоні та значна частка неплатоспроможного населення.

Недостатня кількість медичного персоналу.

Збільшення кількості скарг та адміністративних судових розглядів.

Погана якість доріг заважає пацієнтам швидко та зручно діставатись до лікарні.

Збільшення кількості скарг та адміністративних судових розглядів.

Недостатність забезпечення засобами медичного призначення та послуг.

 

ФІНАНСОВИЙ ПРОГНОЗ

Підвищення рівня оплати праці.

Покращення матеріально – технічної бази підприємства.

Збільшення грошових надходжень від надання медичних послуг, від співпраці з благодійними організаціями та ін.

Покращення фінансової самодостатності, продовження розвитку багатоканального фінансування.

 

ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ

Моніторинг та оцінка діяльності закладу в цілому, структурних підрозділів та персонального кожного медичного працівника лікарні за допомогою запровадження медичної інформаційної системи та стовідсоткової комп’ютеризації робочих місць з введенням відповідних програм.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                           Андрій ОХРІМЧУК

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія